Bán gấp sim ngày tháng năm sinh 2013

0943.50.2013 …….…Giá bán….…… 1.800.000
0945.06.2013 …….…Giá bán….…… 2.200.000
0969.28.2013 …….…Giá bán….…… 800
1279.79.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0975.74.2013 …….…Giá bán….…… 1.248.000
0984.98.2013 …….…Giá bán….…… 960
0968.74.2013 …….…Giá bán….…… 999
0944.08.2013 …….…Giá bán….…… 2.200.000
0973.00.2013 …….…Giá bán….…… 2.000.000
0942.14.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0973.00.2013 …….…Giá bán….…… 2.000.000
0902.84.2013 …….…Giá bán….…… 741
0943.91.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0969.28.2013 …….…Giá bán….…… 800
0943.80.2013 …….…Giá bán….…… 960
0948.47.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0964.30.2013 …….…Giá bán….…… 8.970.000
0912.03.2013 …….…Giá bán….…… 3.500.000
0962.37.2013 …….…Giá bán….…… 1.050.000
0986.51.2013 …….…Giá bán….…… 713.7
0945.94.2013 …….…Giá bán….…… 990
0919.87.2013 …….…Giá bán….…… 2.500.000
0917.11.2013 …….…Giá bán….…… 3.000.000
0975.47.2013 …….…Giá bán….…… 2.758.800
0969.18.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0943.50.2013 …….…Giá bán….…… 1.800.000
0945.06.2013 …….…Giá bán….…… 2.200.000
0969.28.2013 …….…Giá bán….…… 800
1279.79.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0975.74.2013 …….…Giá bán….…… 1.248.000
0984.98.2013 …….…Giá bán….…… 960
0968.74.2013 …….…Giá bán….…… 999
0944.08.2013 …….…Giá bán….…… 2.200.000
0973.00.2013 …….…Giá bán….…… 2.000.000
0942.14.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0973.00.2013 …….…Giá bán….…… 2.000.000
0902.84.2013 …….…Giá bán….…… 741
0943.91.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0969.28.2013 …….…Giá bán….…… 800
0943.80.2013 …….…Giá bán….…… 960
0948.47.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
0964.30.2013 …….…Giá bán….…… 8.970.000
0912.03.2013 …….…Giá bán….…… 3.500.000
0962.37.2013 …….…Giá bán….…… 1.050.000
0986.51.2013 …….…Giá bán….…… 713.7
0945.94.2013 …….…Giá bán….…… 990
0919.87.2013 …….…Giá bán….…… 2.500.000
0917.11.2013 …….…Giá bán….…… 3.000.000
0975.47.2013 …….…Giá bán….…… 2.758.800
0969.18.2013 …….…Giá bán….…… 1.000.000
Vui long dien vao so - 0917021455 de mua hoac biet sim con hay da ban

0 nhận xét:

Đăng nhận xét